Algemene huisregels attractiepark Duinen Zathe

 1. Het betreden van attractiepark Duinen Zathe geschiet op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel, diefstal of beschadigingen aan uw eigendommen.
 2. Entree van het park is voorbehouden aan voetgangers, rolstoelers en kinderwagens. Segways, skateboards e.d. zijn niet toegestaan in het park.
 3. Bij de attracties, speelvoorzieningen en overige faciliteiten dienen de veiligheidsvoorschriften en/of aanwijzingen te worden opgevolgd.
 4. Kortingen en/of acties zijn eenmalig geldig op de reguliere entreeprijs. Tevens zijn deze niet geldig in combinatie met arrangementen.
 5. Door weersomstandigheden, reparatie of onderhoud kan het voorkomen dat attracties tijdelijk worden stilgelegd. U kunt hiervoor geen restitutie ontvangen van de entreeprijs.
 6. In het voor- en naseizoen kan het voorkomen op minder drukke dagen, dat een medewerker twee attracties bedient.
 7. Roken is niet toegestaan in onze wachtrijen, restaurant en in het indoorgedeelte van het park.
 8. Afval dient in de op het terrein aanwezige containers of afvalbakken gedeponeerd te worden.
 9. Gevonden voorwerpen dient u af te geven bij de entreekassa of bij één van onze medewerkers.
 10. Eten- en drinkenswaar mogen niet buiten het attractiepark worden genuttigd.
 11. Overmatig alcohol gebruik, gebruik van verdovende middelen of degene die op een andere manier de orde verstoord, kan toegang tot het park worden geweigerd of dan wel de toegang tot het park worden ontzegt.
 12. Het attractiepark wordt met veel zorg onderhouden. Indien u toch geconfronteerd wordt met een onveilige situatie of schade, meldt dit dan zo spoedig mogelijk bij één van onze medewerkers.
 13. Huisdieren zijn toegestaan, mits deze zijn aangelijnd.
 14. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt door één van onze medewerkers. Wij behouden ons het recht voor om het materiaal voor publicatie te gebruiken. Indien u niet in beeld wenst te komen, meld dit dan bij de desbetreffende medewerker.